انواع UPS و مدت مصرف باتری

انواع UPS و مدت مصرف باتری

مقدمه ممکن است سوسو زدن نور در یک خانۀ قدیمی بسیار فریبنده باشد. اما این عامل فریبنده برای تجارت‌ها بسیار مشکل زا است. یوپی‌اس به منظور حمایت از دستگاه‌های الکتریکی مثل کامپیوتر…

Continue reading