دست آوردهای بومی

دست آوردهای بومی

شرکت بازتاب انرژی به منظور ارائه خدمات فنی- مهندسی و تامین کالا در بخش برق صنعت کشور فعالیت میکند که در این راستا، تولید و تامین انواع باتری و لامپها و  تجهیزات ضد انفجار جهت ارائه به بخشهای مختلف خدماتی  و صنعتی کشور، در کنار ارائه مشاوره فنی، مهمترین هدف کاری این مجموعه محسوب می شود.