تجهیزات ضد انفجار

تجهیزات ضد انفجار

با توجه به حضور مستمر در صنعت نفت کشور، بازتاب انرژی تامین انواع تجهیزات  ضد انفجار از شرکت CORTEMGROUP ایتالیا را در دستور کار خود قرار داد و موفق به اخذ گواهی نمایندگی رسمی از شرکت مذکور گردید. شایان ذکر است که CORTEMGROUP جز شرکتهای پیشتاز در زمینه تجهیزات‌‌EXبوده و در داخل کشور نیز، در لیست تامین کنندگان مجاز بخشهای مختلف وزارت نفت قرار دارد. تجهیزات CORTEMGROUP در سایتهای مختلف داخلی از جمله پالایشگاه بندر عباس، پالایشگاه اراک، نیروگاه حرارتی بیستون و … نصب  و در حال بهره برداری می باشد.

سایت شرکت Cortem Group.