"به شرکت بازتاب انرژی خوش آمدید"

شرکت بازتاب انرژی

شرکت بازتاب انرژی به منظور ارائه خدمات فني- مهندسي و تامين كالا در بخش برق صنعت كشور تاسيس شده است. در اين راستا، تولید و تامین انواع باتری و تجهيزات ضد انفجار جهت ارائه به بخشهای مختلف خدماتي و صنعتي كشور، در كنار ارائه مشاوره فني، مهمترين هدف كاري اين مجموعه محسوب مي شود. با توجه به تنوع محصول، شامل انواع باتری های اسیدی و بازی و همچنین امکان ارائه محصولات مذکور از کارخانه های مختلف داخلی و خارجی، بازتاب انرژی به جلب نظر مشتریان متعددی نائل گردیده است. شرکتهای بیمه، بانکها، صنایع نفت وگاز و سیمان و بیمارستان ها مهمترین گروه مشتریان این شرکت محسوب می شوند.